Atlantik Limanları Yeşil Hidrojenle Geleceği Şekillendiriyor

Atlantik Limanları Yeşil Hidrojenle Geleceği Şekillendiriyor

EnergyLab Teknoloji Merkezi öncülüğündeki bir konsorsiyum tarafından yönetilen HYDEA projesi, Atlantik Bölgesi’ndeki limanlarda yeşil hidrojenin kullanımını araştırmak ve teşvik etmek amacıyla başladı. Interreg Atlantik Bölgesi 2021-2027 programı tarafından desteklenen bu inisiyatif, denizcilik sektöründe temiz enerji çözümleri için hidrojen ve metanolün pilot testlerini içerecek.

Projenin temel hedefi, Atlantik Bölgesi limanlarında deniz enerjisi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojenin kullanımını artırmak ve bu alanda teknolojik gelişmeleri hızlandırmak. Bu hedef doğrultusunda HYDEA, aşağıdaki önceliklere odaklanmayı planlıyor:

Enerji Stratejilerine Hidrojen Entegrasyonu: Limanların stratejik enerji planlarında hidrojenin rolünü güçlendirmek.

Teknoloji Bilincinin Artırılması: Limanlarda kullanılabilecek çeşitli hidrojen üretim teknolojileri konusunda bilgi seviyesini yükseltmek.

Teknoloji Göstericilerin Uygulanması: Uygulanabilir iş modellerine yatırım çekmek için teknoloji göstericilerini hayata geçirmek.

Bu hedeflere ulaşmak için proje, İspanya, Fransa, İrlanda ve Portekiz’den 11 kamu ve özel sektör ortağıyla çalışacak. Vigo Limanı, Sevilla Limanı, Brest Brittany Liman Şirketi, Douro, Leixões ve Viana do Castelo Limanları İdaresi gibi liman otoriteleri, France Energies Marines gibi teknoloji merkezleri, Galway Üniversitesi ve Porto Üniversitesi gibi üniversiteler, Hive Hydrogen ve Energy Observer Developments gibi şirketler bu işbirliğinin anahtar oyuncuları arasında yer alıyor.

HYDEA projesi, Avrupa Yeşil Paktı’nın hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayarak 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefini destekleyen önemli bir adımdır. Denizcilik sektöründeki limanların karbonsuzlaşması ve sürdürülebilir enerji kullanımı konularındaki bu girişim, Atlantik Bölgesi’nde benzeri görülmemiş bir işbirliği ve teknoloji transferi fırsatı sunuyor. Projenin başarılı olması durumunda elde edilen sonuçlar, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde denizcilik ve liman endüstrisine çeşitli uygulama imkanları sunabilir.