Birleşik Krallık’da Güneş Enerjisi Kullanımını Artırma Uygulamaları

Birleşik Krallık’da Güneş Enerjisi Kullanımını Artırma Uygulamaları

Birleşik Krallık hükümeti, ev sahipleri ve işletmelere çatılarına güneş panelleri kurma sürecini hızlandırmak amacıyla izin verilen geliştirme hakları kurallarında önemli değişikliklere gitti. Bu adım, enerji sektöründeki bürokratik engelleri azaltarak güneş enerjisi benimsemeyi teşvik etmeyi ve enerji faturalarını düşürmeyi amaçlamaktadır.

Şu anda planlama sisteminden geçmek zorunda olanlar, uzun bekleme süreleri ve artan maliyetlerle karşılaşıyor.
Yapılan değişiklikler, ev sahiplerine ve işletmelere güneş panelleri kurma sürecindeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Hükümet, bu adımın daha fazla bireyi güneş panelleri kullanmaya teşvik etmeyi amaçladığını vurguluyor.
Değişikliklerin, güneş enerjisi kullananların enerji faturalarını önemli ölçüde azaltmasını ve çevresel etkileri düşürmesini bekleniyor.

Bakan Lee Rowley, evlerin geleceğe uygun olması ve net sıfır hedeflerine ulaşmada yardımcı olması gerektiğini belirtiyor.
Planlama sistemindeki bürokrasiyi azaltmanın, ev sahipleri ve işletmeler için güneş panelleri kurmayı kolaylaştırmanın önemli olduğunu vurguluyor.

Değişiklikler, düz çatılı ev sahiplerinin planlama izni almadan güneş panelleri kurabilmesini sağlıyor.
İşletmelerin planlama izni almadan daha fazla güneş paneli kurabilmesi için bir megawatt sınırının kaldırılacağı belirtiliyor.

Hükümet, mümkünse zaten geliştirilmiş arazilerin güneş panelleri için kullanılması gerektiğini vurguluyor.
Değişiklikler, panellerin otoparkların üzerindeki kanopilere kurulmasını, evlerden on metreden daha uzakta olmaları durumunda kolaylaştırıyor.

Bakan Graham Stuart MP, endüstriyel çatı güneş enerjisi için 1MW kısıtlamasının kaldırılmasının, 2035 yılına kadar 70 GW güneş enerjisi hedefine ulaşmaya yardımcı olacağını ifade ediyor.

Solar Energy UK, hükümetin kararını memnuniyetle karşıladığını ve büyük ticari çatılara güneş enerjisi kurulumunu kolaylaştırmanın önemini vurguluyor.

Birleşik Krallık’ın güneş enerjisi kurulumları için planlama kurallarında yaptığı değişiklikler, enerji sektöründe önemli bir dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Bu adım, güneş enerjisi kullanımını teşvik ederek enerji faturalarını düşürmeyi ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.