Finlandiya’da 6.500 Yıllık Dev Mezarlık Keşfi

Finlandiya’da 6.500 Yıllık Dev Mezarlık Keşfi

Finlandiya Laponyası’nda, 6.500 yıl öncesine ait devasa bir mezarlık keşfedildi. Tainiaro adlı bölgedeki mezarlık, Avrupa’nın en büyük Taş Devri mezarlıklarından biri olarak önem taşıyor. Daha önceki kazılarda 40 mezarın ortaya çıkartıldığı bölgede yapılan yeni araştırmalar, aslında en az 120 kişinin gömüldüğünü gösteriyor, bu rakam önceki tahminlerin tam üç katıdır.

Mezarlık, Finlandiya’nın Kuzey Kutup Dairesi’ne yaklaşık 50 mil (80 kilometre) güneyinde, Tainiaro’da bulunmaktadır. Mezarlık, 1980’lerin ve 1990’larda yapılan kazılardan bu yana incelenmekteydi, ancak 2018 yılında yapılan yeni kazılar, bölgedeki mezar sayısının önceki tahminlerden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Günümüzden 6.500 yıl öncesine ait olan bu mezarlık, Taş Devri’ne ait önemli bir arkeolojik keşif olarak kabul ediliyor.

Mezarlıkta yapılan kazılarda ortaya çıkan çukurların, ölülerin gömüldüğü alanlar olduğuna inanılıyor. Ancak buna dair kesin bir kanıt bulmak oldukça zor, çünkü Taş Devri mezarları genellikle sadece çukur izleri ve nadiren renklendirici maddelerle işlenmiş kemikler gibi kalıntılar bırakır.

Tainiaro’daki çukurların bir kısmında kırmızı aşı boyası bulunması, bu mezarlığın törensel bağlamda kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Kırmızı aşı boyası, Neolitik dönemde yaygın olarak kullanılan bir renklendiriciydi ve çeşitli törenlerde, özellikle de ölülerin gömülmesi sırasında kullanılmaktaydı.

Ancak araştırmacılar, çukurların sadece bir kısmında kırmızı aşı bulunmasına rağmen, bu durumun mezarlığın genel karakteristiği olabileceğini düşünüyor. Diğer çukurlarda ise odun kömürü ve kül gibi malzemelere rastlanmıştır, bu da çukurların belki de sadece mezar değil, aynı zamanda bir tür törensel alan veya ocak olarak kullanılmış olabileceği ihtimalini ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, Tainiaro’nun sadece gömü alanı olup olmadığını anlamak için yeterli olmadığını belirtiyor. Ancak bu keşif, Kuzey Kutup Dairesi çevresindeki Taş Devri yaşamına dair mevcut kavramları sorgulamak için önemli bir adım olabilir. Kazılmamış alanın incelenmesi ve fosilleşmiş saçlar gibi kalıntıların kimyasal analizleri, daha fazla bilgi sağlayabilir ve Taş Devri toplumlarına dair anlayışımızı derinleştirebilir.